:: جلد 18، شماره 6 - ( 12-1395 ) ::
جلد 18 شماره 6 صفحات 432-436 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تمرین حاد هوازی بر تغییرات سطوح GLP-1 سرم زنان دیابتی نوع دو
فرزانه ابوالفتحی، مهرزاد شعبانی، دکتر علی اکبر علی زاده
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، abolfathi15@yahoo.com
چکیده:   (4316 مشاهده)

مقدمه: هورمون اینکرتین پپتید شبه گلوکاگون نوع یک ( (GLP-1به تنظیم غلظت انسولین و گلوکز کمک می‌کند، اما اثرات تمرین حاد هوازی بر پاسخ  GLP-1مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین حاد هوازی بر سطوح سرمی GLP-1، گلوکز و انسولین بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، 20 زن مبتلا به دیابت نوع دو به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10=تعداد) و شاهد (10=تعداد) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت یک جلسه، به فعالیت هوازی (دویدن بر روی تردمیل با شدت متوسط 75-65 درصد ضربان قلب بیشنه تا حد واماندگی) پرداختند. نمونه‌های خون قبل از فعالیت، بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت برای اندازهگیری سطوح GLP-1، گلوکز و انسولین جمع‌آوری شدند. یافتهها: نتایج تحقیق نشان داد که هیچ یک از تغییرات سطوح GLP-1، گلوکز و انسولین معنیدار نبود (05/0P>). همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سطوح GLP-1 و گلوکز ارتباط معنی‌داری وجود دارد (05/0>P). نتیجهگیری: نتایج حاکی از این است  که انجام فعالیت حاد هوازی با شدت متوسط تا حد واماندگی بلافاصله و 24 ساعت بعد از فعالیت، اثری بر سطوح GLP-1 سرم، گلوکز و انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع دو ندارد.

واژه‌های کلیدی: فعالیت هوازی، GLP-1، زنان دیابتی نوع دو
متن کامل [PDF 313 kb]   (1265 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: ورزش
دریافت: 1395/6/16 | پذیرش: 1395/11/23 | انتشار: 1395/12/25


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 6 - ( 12-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها