:: جلد 18، شماره 5 - ( 11-1395 ) ::
جلد 18 شماره 5 صفحات 325-333 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط رژیم غذایی کاهنده ی فشار خون (DASH) با تغییرات سه ساله ی نمایه‌ی توده‌ ی بدنی و خطر بروز چاقی در افراد نوجوان: مطالعه قند و لیپید تهران
حسین فرهادنژاد، گلاله اصغری، دکتر پروین میرمیران، دکتر فریدون عزیزی
دانشکده علوم تغذیه وصنایع غذایی ، mirmiran@endocrine.ac.ir
چکیده:   (4352 مشاهده)

مقدمه: با توجه به بروز روزافزون چاقی در افراد نوجوان، در این مطالعه ارتباط الگوی غذایی DASH (رژیم غذایی کاهنده‌ی فشار خون) با بروز چاقی و تغیِیرات نمایه‌ی توده‌ی بدنی در نوجوانان بررسی شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌‌ی کوهورت در قالب مرحله‌ی 4 تا مرحله‌ی 5 مطالعه‌ی قند و لیپید تهران روی 629 فرد نوجوان (10 تا 18 سال) انجام گرفت. برای به دست آوردن اطلاعات تغذیه‌ای از پرسش‌نامه‌ی نیمه کمی بسامد خوراک استفاده شد. در شروع و پس از 3 سال پی‌گیری، شاخص‌های تن‌سنجی اندازه‌گیری شد. چاقی در افراد نوجوان نیز با استفاده از معیارهای ملی، براساس صدک ≥ 95 بر حسب سن و جنس تعیین شد. یافته‌ها: میانگین (±انحراف معیار) سنی و امتیاز رژیم غذایی  DASHافراد به ترتیب 5/2±1/14 سال و 2/4±1/24 بود. هم‌چنین میانگین تغییرات نمایه‌ی توده‌ی بدن 6/2±7/1 کیلوگرم بر متر مربع و میزان بروز چاقی بعد از 3 سال پی‌گیری 12 درصد بود. بعد از کنترل اثر عوامل مخدوش‌گر، امتیاز بالای رژیم غذایی DASH و دریافت پایین نوشیدنی‌های شیرین ارتباط معکوسی با تغییرات 3 ساله‌ی نمایه‌ی توده‌ی بدنی داشتند (05/0>P). هم‌چنین خطر بروز چاقی در افراد در بالاترین پنجک امتیاز رژیم غذایی DASH به طور معنی‌داری80 درصد کمتر از افراد در پایین‌ترین پنجک بود (نسبت شانس 2/0؛ 025/0=P). در بین اجزای رژیم غذایی DASH نیز، دریافت پایین نوشیدنی‌های شیرین به طور معنی‌داری با کاهش خطر بروز چاقی همراه بود (نسبت شانس 2/0؛ 003/0= P). نتیجه‌گیری: الگوی غذایی DASH در افراد نوجوان، ارتباط معنی‌دار معکوسی با خطر بروز چاقی و تغییرات 3 ساله‌ی نمایه‌ی توده‌ی بدنی دارد.

واژه‌های کلیدی: نوجوان، چاقی، نمایه‌ی توده‌ی بدنی، رژیم غذایی DASH
متن کامل [PDF 382 kb]   (1649 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: تغذيه
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۲۴ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۹


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 5 - ( 11-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها