:: جلد 2، شماره 1 - ( بهار 1379 ) ::
جلد 2 شماره 1 صفحات 11-17 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهردارو) با مشابه خارجی Zocor
دکتر پیمانه حیدریان، دکتر جعفر قانبیلی، حبیب امامی، دکتر فریدون عزیزی
چکیده:   (23432 مشاهده)
به منظور مقایسه اثر سیمواستاتین ساخت ایران (سیمواستاتین، شهر دارو) با مشابه خارجی Zocor (Simvastatin, Merch Sharp and Dohme)، 20 بیمار (14 زن، 6 مرد) با میانگین سنی 4/9±9/53 سال مبتلا به هیپرلیپیدمی که بر اساس راهنماییهای National Cholesterol Education Program اندیکاسیون دریافت دارو را داشته، کنترااندیکاسیونی برای مصرف «استاتین‌ها» نداشتند، بصورت دوسو‌کور، به دو گروه تقسیم شدند. میانگین کلسترول تام بیماران mg/dl38±326 و میانگین LDL کلسترول آنها mg/dl47±245 بود. تعداد 11 بیمار، سیمواستاتین ساخت ایران و 9 بیمار، مشابه خارجی را به میزان 20 میلی‌گرم روزانه، مصرف نمودند. بیماران، 4 هفته و 8 هفته پس از شروع درمان جهت تکرار آزمایشها و بررسی بالینی، مراجعه نمودند. بین دو گروه از نظر نسبت مرد به زن، میانگین سنی، مقادیر پایه لیپیدهای سرم و میزان پیگیری مراجعه‌ها، تفاوت معنی‌دارآماری وجود نداشت. در 4 هفته بعد از درمان، کاهش کلسترول تام در گروه سیمواستاتین 8/4±9/24% (001/0P< و mg/dl 54±83) و در گروه Zocor 8/3±9/24% (001/0P<، mg/dl 38±81) بود؛ تقریباً تمام این کاهش مربوط به کاهش LDL کلسترول می‌شد که در گروه سیمواستاتین 5/5±2/34% (001/0P<، mg/dl47±85) و در گروه Zocor 8/4±32% (001/0P<، mg/dl 39±79) کاهش یافته بود. در 8 هفته بعد از درمان، کاهش کلسترول تام نسبت به قبل از درمان در گروه سیمواستاتین 3/4±8/26% (01/0P<، mg/dl39 ±87) و درگروه Zocor 3/3±4/24% (01/0P<، mg/dl28±77) بود. تقریباً تمام این کاهش مربوط به کاهش LDL کلسترول می‌شد که در گروه سیمواستاتین 3/4±6/34% (001/0P<،mg/dl29±82) و در گروه Zocor 5/6±8/27% (05/0P<، md/dl 42±65) کاهش یافته بود. در هیچ یک از دو گروه، تغییرات غلظت HDL کلسترول و تری گلیسیرید در 4 هفته و 8 هفته بعد از درمان تفاوت معنی‌دار آماری نداشت. تغییرات غلظت هیچ یک از لیپیدهای سرم در بین دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری نداشت. این بررسی نشان می‌دهد که توانایی داروی سیمواستاتین ساخت ایران در کاهش کلسترول تام و LDL کلسترول، با مشابه خارجی آن مطابقت دارد.
واژه‌های کلیدی: هیپرلیپیدمی، هیپرکلسترولمی، پایین آورنده چربی، سیمواستاتین
متن کامل [PDF 313 kb]   (5352 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1385/8/23 | انتشار: 1378/12/25


XML   English Abstract   Printجلد 2، شماره 1 - ( بهار 1379 ) برگشت به فهرست نسخه ها