:: جلد 8، شماره 4 - ( 10-1385 ) ::
جلد 8 شماره 4 صفحات 323-317 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اکسیداسیون لیپیدها، آنتیاکسیدانها و فعالیت آنزیم پاراکسوناز سرمی در افراد مبتلا به هیپرتیروئیدی تحت بالینی
سید مهرداد صولتی، لادن عطایی، فریدون عزیزی
، mehrdadsol@hotmail.com
چکیده:   (25717 مشاهده)
مقدمه: پرکاری تیروئید (هیپرتیروئیدی) تحت بالینی، وضعیت بالینی است که با پایین رفتن TSH بدون تغییر در سطوح سرمی T3، T4 مشخص میشود. در مورد اثر این عارضه بر سطوح سرمی و متابولیسم لیپیدها اتفاق نظر وجود ندارد، لذا این مطالعه با هدف بررسی اختلالهای اکسیداسیون لیپیدها در این بیماران طراحی و انجام شده است. مواد و روشها: این مطالعه به صورت مورد ـ شاهدی انجام شد. 41 بیمار مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی و 36 نفر با وضعیت تیروئید طبیعی مورد مطالعه قرار گرفتند. هیپرتیروئیدی تحت بالینی با 3/0 TSH< و T4 و T3 طبیعی تعریف و با آزمون تحریکی TSH تأیید شد. پرسشنامهای شامل علایم بالینی و عوارض دارویی برای بیماران تکمیل شد و نمونه خون بیماران برای انجام آزمایشها جمعآوری شد. در این پژوهش برای بررسی شاخصهای اکسیداسیون لیپیدها و آنتیاکسیدانها سطوح سرمی لیپیدی شامل کلسترول تام، تریگلیسرید و HDL-C و همچنین LDL-C اکسیده. ظرفیت کلی آنتیاکسیدان (TAC) اندازهگیری شد. همچنین فعالیت آنزیم پاراکسوناز، سطوح سرمی ویتامین A، E و بتا کاروتن نیز اندازهگیری شد. سپس یافتههای آزمایشگاهی مورد بررسی آماری قرار گرفت. یافتهها: نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف معنیداری از نظر سن(13±46، 13±47، NS)، جنس (11/30 مرد در مقابل 12/14 زن)، و زن (13±77 در مقابل 14±79 کیلوگرم)، نمایهی تودهی بدن و فشار خون در دو گروه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی و گروه شاهد وجود نداشت. در گروه بیماران TSH به طور معنیداری پایینتر از گروه شاهد بود (001/0p<، mu/L 1/0±16/0در مقابل 0/1±1/1) ولی FT3، FT4، T3، T4، T3RU در دو گروه اختلاف معنیداری نداشت. نتایج آزمایش اکسیداسیون لیپیدها و آنتیاکسیدانها نشان داد در گروه شاهد سطوح سرمی ویتامین A، بتاکاروتن، LDL-C اکسیده، فعالیت پاراکسوناز 1، TAC، کلسترول تام، تریگلیسرید، LDL-C و نسبت آنزیم پاراکسوناز به HDL-C بالاتر از گروه بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی بود. نتیجهگیری: وجود اختلاف در سطوح اکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیم پاراکسوناز نشاندهندهی بروز تغییرات در متابولیسم پایهی بیماران مبتلا به پرکاری تیروئید تحت بالینی است.
واژه‌های کلیدی: اکسیداسیون لیپیدها، آنزیم پاراکسوناز، پرکاری تیروئید تحت بالینی، آنتیاکسیدانها
متن کامل [PDF 272 kb]   (3057 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1386/2/17 | انتشار: 1385/9/24


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
جلد 8، شماره 4 - ( 10-1385 ) برگشت به فهرست نسخه ها