:: جلد 2، شماره 4 - ( زمستان 1379 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 253-262 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اپیدمیولوژیک هیپرلیپیدمی، چاقی و فزونی فشارخون در روستاهای استان تهران
لیدا نوایی، دکتر یداله محرابی، دکتر فریدون عزیزی
چکیده:   (37489 مشاهده)
با توجه به اینکه چاقی، افزایش فشارخون و بالا بودن چربیهای خون در ابتلا به آترواسکلروز که جزو علل اصلی مرگ و میر است، از عوامل خطرزا محسوب می‌شود و با توجه به عدم وجود مطالعات همه‌گیرشناختی کافی در این زمینه، به خصوص در جوامع روستایی کشور این مطالعه به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای روی 2705 نفر از ساکنان روستاهای استان تهران با سن بالای 30 سال شامل 1296 (48%) مرد و 1409 (52%) زن صورت گرفت. جهت اندازه‌گیری کلسترول، تری‌گلیسیرید و HDL نمونه خون ناشتا گرفته شد. LDL از طریق فرمول محاسبه گردید. میزان فشارخون، وزن و قد اندازه‌گیری و نمایه توده بدن محاسبه شد. نسبت دور کمر به دور باسن به عنوان عامل تعیین چاقی شکمـی محاسبه شـد. میانگیـن نمـایه توده بدن در زنان 1/5±2/28 در مقایسـه با مـردان 9/3±4/25 افزایـش نشـان داد (001/0P<). 3/24% افراد مورد بررسی دارای چاقی متوسط و شدید بودند. میانگین فشارخون دیاستولی و سیستولی بترتیب 3/12±72 و 22±122 میلی‌متر جیوه بود و میزان آن در زنان نسبت به مردان بیشتر بود. 1/11% و 2/22% افراد مورد بررسی دارای فزونی فشارخون دیاستولی و سیستولی بودند. میانگین تری‌گلیسیرید 151±191 میلی‌گرم در دسی‌لیتر بود و اختلافی بین دو جنس مشاهده نشد. 7/32% افراد مورد بررسی دارای تری‌گلیسیریدمی و 4/15% دارای کلسترولمی بودند. میانگین LDL زنان در مقایسه با مردان بیشتر بود (6/38±129، 35±118 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، 001/0P<) از نظر نسبت چاقی LDL/HDL و HDL/ کلسترول اختلافی بین زنان و مردان دیده نشد. با ازدیاد سن به استثنای HDL کلیه متغیرها افزایش پیدا می‌کردند. در مورد BMI و WHR این افزایش تا 50 سالگی و در مورد چربیها تا ششمین دهه زندگی ادامه یافت. با ازدیاد وزن، چربیها و فشارخون افزایش پیدا نمود. شیوع فزونی فشار دیاستولی و سیستولی در افراد چاق 8/12% و 5/23% و در افراد غیرچاق 3/8% و 20% بود. شیوع تری‌گلیسیریدمی و کلسترولمی در افراد چاق بترتیب 5/42% و 5/16% و در افراد غیرچاق 5/16% و 6/8% بود. با توجه به افزایش چشمگیر میزان تری‌گلیسیرید، غلظت کلسترول، وزن و فشارخون در افراد مورد بررسی، ضروری به نظر می‌رسد که پژوهشهای گسترده‌ای در زمینه تعیین عوامل محیطی بویژه نقش برنامه‌های غذایی و فعالیت بدنی و ارایه راه حلهای مناسب برای پیشگیری از عوامل خطرزا صورت گیرد.
واژه‌های کلیدی: هیپرلیپیدمی، چاقی، پرفشاری خون
     
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1385/9/9 | انتشار: 1379/9/25


XML   English Abstract   Printجلد 2، شماره 4 - ( زمستان 1379 ) برگشت به فهرست نسخه ها