:: جلد 18، شماره 2 - ( 4-1395 ) ::
جلد 18 شماره 2 صفحات 83-89 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به دیابت
فهیمه فراهانی دستجانی، دکتر محسن شمسی، دکتر محبوبه خورسندی، مهدی رنجبران، دکتر محمدرضا رضوانفر
استادیار آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، dr.shamsi@arakmu.ac.ir
چکیده:   (6338 مشاهده)

مقدمه: بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ناشی از اختلالات متابولیسمی است. مطالعهی حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش  براساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر تبعیت از رژیم دارویی در بیماران مبتلا به دیابت شهر اراک در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ا‌ی نیمه تجربی از نوع پیش و پس آزمون بود که در آن 130 نفر از بیماران مبتلا به دیابت شهر اراک به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (65 نفر گروه مداخله و 65 نفر گروه شاهد) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته‌ای بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. قبل از آموزش، پرسش‌نامه برای اعضای هر دو گروه تکمیل شد. سپس به گروه مداخله در طی یک ماه، 4 جلسه آموزش داده شد. 3 ماه پس از مداخله‌ی آموزشی، هر دو گروه مداخله و شاهد پرسش‌نامه را تکمیل و با استفاده از آزمون‌های t زوجی و t مستقل و نرم‌افزارSPSS 20  تحلیل شدند. یافته‌ها: سه ماه پس از مداخله‌ی آموزشی، سازههای حساسیت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی، راهنمای عمل داخلی و خارجی و عملکرد در زمینهی تبعیت از رژیم دارویی افزایش معنی‌داری با پیش از مداخله داشتند (05/0p<)، در حالی که سازه‌های موانع درک شده و شدت درک شده اختلاف معنی‌داری با پیش از مداخله نداشتند (05/0p>). نتیجه‌گیری: با آموزش بیماران مبتلا به دیابت می‌توان مهارت‌های آنان را در زمینه‌ی تبعیت از رژیم دارویی را افزایش داد که این امر در سلامت بیماران موثر خواهد بود. 

واژه‌های کلیدی: دیابت، الگوی اعتقاد بهداشتی، تبعیت دارویی
متن کامل [PDF 294 kb]   (1713 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1394/7/22 | پذیرش: 1395/2/7 | انتشار: 1395/4/26


XML   English Abstract   Printجلد 18، شماره 2 - ( 4-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها