Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism - بررسی تأثیر هورمون‌های استروژن و پروژسترون در فاز لوتئال بر بیان گلیکوکالیکس پوشاننده‌ی آندومتر در موش‌های تحریک تخمک‌گذاری شده در زمان پنجره‌ی لانه‌گزینی System Messages

:: اطلاعات ::

اشکال در فایل مقاله شماره 675 از پایگاه Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. لطفا موضوع را به مدیر وبگاه ( ijem@sbmu.ac.ir ) اطلاع دهید. 002

برگشت به صفحه اصلی

Go to the site home