مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، - هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی

سردبیر: دکتر آزیتا زاده وکیلی

مدیر اجرایی: دکتر کبری ناخدا

  هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

  دکتر غلامحسین امیرحکیمی (استاد، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز)

  

  دکتر نوید سعادت دامغانی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی)

  دکتر فاطمه اصفهانیان (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  دکتر خسرو عادلی (استاد، دانشگاه تورنتو / کانادا)

  دکتر جواد بهجتی اردکانی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  دکتر وهاب فتوره‌چی (استاد، مایوکلینیک / آمریکا)

  دکتر امیر بهرامی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

  دکتر حسین قریب (استاد، مایوکلینیک / آمریکا)

  دکتر محمد پژوهی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  دکتر عزیز قهاری (استاد، دانشگاه آلبرتا / کانادا)

  دکتر غلامرضا پیشداد (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

  دکتر سعید کلانتری (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی گیلان)

  دکترعلی‌سیامک‌حبیبی‌معینی (استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی)

  دکتر باقر لاریجانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  دکتر علی ربانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  دکتر علی محمد ملتی (استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی)

  دکتر رضا رجبیان (استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  دکترعلی‌اصغرمیرسعیدقاضی‌((استاد، ،دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهیدبهشتی)

  دکتر غلامحسین رنجبر عمرانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

  دکتر منوچهر نخجوانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  دکتر مریم رزاقی آذر (استاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران)

  

 

  هیأت مشاوران: دکتر ربابه ابوترابی، دکتر حسین اسدیان، دکتر مسعود امینی، دکتر حسن خزاغی، دکتر مهناز لنکرانی، دکتر اسدا.. رجب، دکترحسن رضوانیان، دکتر فاطمه گل‌گیری، دکترعلی کچویی، دکتر زهره موسوی

  ناشر:

  پژوهشکده‌ی ‌‌علوم غدددرون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید‌بهشتی

 حروفچینی و صفحه‌‌آرایی: 


مریم حسنی

  

نشانی مطلب در وبگاه مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، :
http://ijem.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب