مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، - درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران صاحب امتیاز: پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم دانشگاه علوم‌‌پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر فریدون عزیزی

سردبیر: دکتر آزیتا زاده وکیلی

مدیر اجرایی: کبری ناخدا


ناشر: پژوهشکده‌ی ‌‌علوم غدددرون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی شهید‌بهشتی
 
مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران در تاریخ 28/12/1364 از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مجوز نشر گرفته و در تاریخ 17/2/1378 حایز رتبه‌ی علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است
این مجله در داده‌ی بانک‌های پزشکی EMRO، Embase، Chemical Abstracts Services (CAS
( Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Escopus ،  ISC ، EBSCO ، نمایه می‌گردد Index Copernicus، MagIran، و SID
مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دوماهنامه‌‌ی پژوهشی پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی صندوق پستی: 4763-19395، تلفن: 22432500 تلفکس: 22418942، پست الکترونیک: infoijem.sbmu.ac.ir‌ متن کامل مقاله‌‌‌های این نسخه در وب‌سایت www.ijem.sbmu.ac.ir قابل دسترسی است. چاپ: صاحب کوثر، خیابان انقلاب اسلامی، نبش کوچه‌ی شهید توکلی، پلاک 2

  

  مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران در تاریخ 28/12/1364 از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی مجوز نشر گرفته و در تاریخ 17/2/1378 حایز رتبه‌ی علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور شده است

  این مجله در داده‌ی بانک‌های پزشکی  زیر نمایه می شود:

EMRO, Embase, Scopus, Chemical Abstracts Services (CAS), Directory of Open Access Journals (DOAJ), CINAHL, EBSCO, Index Copernicus, ISC, MagIran, SID

 مجله‌ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دوماهنامه‌‌ی پژوهشی پژوهشکده‌ی علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی صندوق پستی: 4763-19395، تلفن: 22432500 تلفکس: 22418942، پست الکترونیک: infoijem.sbmu.ac.ir‌ متن کامل مقاله‌‌‌های این نسخه در وب‌سایت www.ijem.sbmu.ac.ir قابل دسترسی است. چاپ: صاحب کوثر، خیابان انقلاب اسلامی، نبش کوچه‌ی شهید توکلی، پلاک 2

نشانی مطلب در وبگاه مجله ی غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، دو ماهنامه پژوهشی مرکز تحقیقات غدد درون‌ریز و متابولیسم، :
http://ijem.sbmu.ac.ir/find.php?item=1.39.15.fa
برگشت به اصل مطلب