:: جلد 11، شماره 6 - ( 1-1388 ) ::
جلد 11 شماره 6 صفحات 638-646 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ی مدل‌های شبکه‌ی عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیش‌بینی سندرم متابولیک
مرتضی سدهی، دكتر یداله محرابی، انوشیروان کاظم نژاد، دكتر فرزاد حدائق
، ymehrabi@gmail.com
چکیده:   (33269 مشاهده)

مقدمه: شبکه‌های عصبیمصنوعی به عنوان یکی از روش‌های نوین مدلسازی در سال‌های اخیر مورد توجه ویژهقرار گرفته است. این مدل‌ها برای پیش‌بینی و طبقه­بندی در مواردی که روش‌های کلاسیکآماری به خاطر محدودیت‌هایشان قابل استفاده نیستند، کاربرد دارند. هدف از این مطالعهمقایسه‌ی توانایی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی با رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی برای پیش­بینی سندرم متابولیک در نمونه‌ای از افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی قند و لیپید تهرانبود. مواد و روش‌ها: با استفادهاز بانک اطلاعاتی مطالعه‌ی قند و لیپید تهران، 347 نفر از افراد شرکت‌کننده در آن مطالعه که در ابتدای فاز اول مطالعه بر اساس تعریف ATP ΙΙΙ مبتلابه سندرم متابولیک نبودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اندازه‌گیری شاخص‌های تن‌سنجی، سابقه‌ی بیماری قلبی ـ عروقی، نمایه‌ی توده‌ی بدن، کلسترول LDL و کلسترول HDL، کلسترول­تام، تری­گلیسرید، قندخون ناشتا، قند خون دو ساعته، مصرف سیگار، فشار خون سیستولی ودیاستولی و دور کمر در ابتدای مطالعه ثبت و بروز سندرم متابولیک پس از سه سال پیگیری به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شد. مدل‌های رگرسیون لجستیک، تحلیل ممیزی وشبکه‌ی عصبی مصنوعی پس­انتشار (15:8:1) و (15:10:1) بر داده­ها برازش داده‌ شد و پیش‌بینی بر اساس این مدل‌ها انجام شد. از تحلیل راکو آماره‌ی کاپا برای مقایسه‌ی قدرت پیش‌بینی مدل‌ها استفاده شد. نرم‌افزار MATLAB به این منظور مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: مساحت زیر منحنی راک (ROC) برای مدل‌های رگرسیون لجستیک، تحلیل ممیزی و مدل‌های شبکه‌ی عصبی مصنوعی (15:8:1) و (15:10:1) به ترتیب 749/0، 739/0 و 748/0 و 890/0 به دستآمد. میزان حساسیت مدل­ها به ترتیب 483/0، 677/0، 435/0 و 836/0 و ویژگی آنها به ترتیب 857/0، 660/0، 910/0 و 884/0 برآورد شد. اندازه‌ی آماره‌ی کاپا برایمدل­ها به ترتیب 322/0، 363/0، 372/0 و 712/0به‌دست آمد. نتیجه­گیری: یافته‌ها نشان دادند کهمدل شبکه‌ی عصبی مصنوعی پس­انتشار (15:10:1) نسبت به مدل رگرسیون لجستیک و مدل تحلیل ممیزی از دقت بیشتریبرای پیش­­بینی سندرم متابولیک در افراد مورد بررسی برخوردار است.

واژه‌های کلیدی: مدل‌های شبکه‌ی عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک، تحلیل ممیزی، سندرم‌ متابولیک
متن کامل [PDF 341 kb]   (7798 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۹/۱/۱۸


XML   English Abstract   Printجلد 11، شماره 6 - ( 1-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها