:: جلد 11، شماره 5 - ( 10-1388 ) ::
جلد 11 شماره 5 صفحات 485-489 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط روی سرم با استرس اکسیداتیو، غلظت انسولین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه‌ی مبتلا به دیابت نوع 2
مریم تقدیر، دكتر محمود جلالی، دكتر سید ابوالقاسم جزایری، مهکامه عاشورپور، دكتر اسدا. . رجب، مجتبی سپندی، مهناز زارعی
، jalalikh@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (36918 مشاهده)

مقدمه: متابولیسم روی که یکی از ریزمغذی‌های ضروری است در بیماری دیابت تغییر می‌کند. مطالعه‌ها نشان داده‌اند که بین روی و هر دو نوعدیابت، دیابت نوع 1 (دیابت وابسته به انسولین) و دیابت نوع 2 (دیابت غیر وابسته به انسولین) ارتباط وجود دارد. هم‌چنین، افزایش پراکسیداسیون لیپید در بیماران دیابتی باعث تولید مالون‌دی‌آلدئید (MDA) می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین وجود ارتباط روی سرم با استرس اکسیداتیو (MDA)، غلظت انسولین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه‌ی مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی ـ تحلیلی است که در 45 زن دیابتی و 45 زن سالم با محدوده‌ی سنی 60-45 سال و نمایه‌ی توده‌ی بدن (BMI) 30-25کیلوگرم بر متر مربع انجام شد. میزان قند خون، روی، انسولین، مقاومت به انسولین و MDA سرم در هر دو گروه اندازه‌گیری شدند. از آزمون تی مستقل برای مقایسه‌ی میانگین‌ها و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی همبستگی متغیرها در دو گروه استفاده شد. یافته‌ها: در گروه زنان بزرگسال دیابتی بین روی با انسولین سرم (06/0- =r) و مقاومت به انسولین (02/0- =r) ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد. هم‌چنین، بین روی با MDA در گروه زنان بزرگسال دیابتی نیز ارتباط آماری معنی‌داری دیده نشد (09/0- =r). نتیجه‌گیری: بین روی سرم با استرس اکسیداتیو، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه‌ی مبتلا به دیابت نوع 2 ارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد.

واژه‌های کلیدی: روی، استرس اکسیداتیو، انسولین، دیابت نوع 2
متن کامل [PDF 269 kb]   (2086 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۸/۱۲/۸


XML   English Abstract   Printجلد 11، شماره 5 - ( 10-1388 ) برگشت به فهرست نسخه ها