:: جلد 10، شماره 4 - ( 8-1387 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 373-379 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر کمیت‌های خون بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم
دكتر مجید کاراندیش، ساغر اسلامی، دكتر سیدمحمد مرندی، دكتر احمد زند مقدم، محمدحسین حقیقی زاده
، mkarandish@yahoo.com
چکیده:   (30971 مشاهده)

مقدمه: فعالیت بدنی باعثتغییر کمیت‌های خون در ورزشکاران می‌شود که در نهایت می‌تواند منجر به قطع تمرین در آنها شود و باید مورد توجه قرار گیرد. پژوهش‌های کمی در مورد اثر مکمل‌های پروتئینی که حاوی آمینواسیدها و دیگر مواد مفید هستند، بر پارامترهای هماتولوژی ورزشکاران مقاومتی وجود دارد. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر مصرف مکمل پروتئینی Whey بر پارامترهای هماتولوژی بعد از فعالیت مقاومتی در ورزشکاران جوان سالم انجام شد. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی تغییر پارامترهای هماتولوژی بعد از یک ماه فعالیت ورزشی و مصرف مکمل پروتئینی Whey در 32 داوطلب سالم (16 نفر مصرف کننده‌ی مکمل و 16 نفر مصرف کننده‌ی دارونما) بررسی شد. مکمل پروتئینی Whey (6/6 گرم در روز) و دارونما (به همان مقدار نشاسته)، هر روز بین وعده‌های غذایی توسط افراد مصرف شد. هر فرد با80% 1RM براساس اصل برنامه‌ریزی ایستگاهی، 5 روز در هفته و هر روز یکساعت به تمرین پرداخت. قبل از شروع و در پایان مطالعه، نمونه‌‌ی خون ناشتا گرفته شد و WBC،RBC، HGB، HCT، MCV، MCH، MCHC، PLT، و درصد سلول‌های سفید خونی به تفکیک اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون تی توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌‌ی 15 آنالیز شد. یافته‌ها: مقادیر WBC، RBC، HGB، HCT، PLT و MCHC در گروه‌ها به ‌طور معنی‌داری کاهش یافت (05/0P<) اما تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.MCV در گروه‌ها روند افزایشی داشت اما تفاوتی بین دو گروه در این مورد مشاهده نشد. MCH و درصد لنفوسیت‌ها در هر دو گروه بدون تغییر باقی‌ماند. در گروه مصرف کننده‌ی مکمل، درصد سلول‌های نوتروفیلی وباقی ‌مانده‌ی سلول‌های سفید خونی تغییر معنی‌داری نداشت اما در گروه دارونما به ‌ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری به‌وجودآمد. با این وجود، بین دو گروه از نظر درصد سلول‌های سفید خونی به تفکیک، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: مصرف یکماهه‌‌ی مکمل پروتئین Whey با دوز 6/6 گرم در روز برتغییرات هماتولوژی بعد از فعالیت مقاومتی بی‌تأثیر است. پیشنهاد می‌شود در مطالعه‌ها‌ی آتی مصرف مکمل پروتئینی Whey با دوزها و مدت زمان‌های بیشتر در ورزشکاران موردبررسی قرارگیرد.

 

واژه‌های کلیدی: مکمل پروتئینی Whey، فعالیت مقاومتی، پارامترهای هماتولوژی
متن کامل [PDF 277 kb]   (9041 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی |
دریافت: ۱۳۸۷/۹/۱۰


XML   English Abstract   Printجلد 10، شماره 4 - ( 8-1387 ) برگشت به فهرست نسخه ها