:: جلد 5، شماره 4 - ( زمستان 1382 ) ::
جلد 5 شماره 4 صفحات 307-314 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر مکمل کلسیم در بارداری بر غلظت کلسیم در شیر مادر
دکتر مجید کاراندیش، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمود محمودی، دکتر محمد راضی جلالی، دکتر احمد بهروز
، mkarandish@yahoo.com
چکیده:   (24532 مشاهده)
مقدمه: با وجود انجام مطالعات نسبتاً زیاد در مورد ارتباط بین دریافت کلسیم در دوره شیردهی با غلظت کلسیم در شیر مادر، تأثیر مقدار دریافت این ماده مغذی در دوره بارداری بر غلظت کلسیم در شیر مشخص نیست. وجود چنین ارتباطی اخیراً به وسیله بعضی پژوهشگران پیشنهاد شده ‌است ولی هنوز گزارش کارازمایی بالینی در این مورد منتشر نشده‌ است. هدف از این کارازمایی کنترل شده تصادفی دوسوکور، تعیین تأثیر مصرف مکمل کلسیم در بارداری بر غلظت کلسیم در شیر انسان بود. مواد و روش‌ها: 68 مادر باردار، از هفته 28 تا 30 بارداری به صورت تصادفی در یکی از دو گروه «مکمل کلسیم» (یک گرم در روز، به صورت دو کپسول کربنات کلسیم) یا «دارونما» قرار گرفتند. مصرف کپسول‌ها تا هنگام زایمان ادامه یافت. 5/1 تا 3 ماه پس از زایمان، از مادران نمونه شیر گرفته شد و غلظت کلسیم آنها با استفاده از اسپکتروفوتومتری جذب اتمی اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 9 و با آزمون‌های t و مربع کای تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: از نظر خصوصیات دموگرافیک، تن‌سنجی، دریافت انرژی و کلسیم از راه غذا و فشار خون اختلاف معنی‌داری بین دو گروه دیده نشد. همچنین دو گروه از نظر ضریب پیروی از پروتکل پژوهش اختلاف معنی‌داری نداشتند و هیچ کدام از افراد شرکت‌کننده دخانیات مصرف نمی‌کردند. میانگین و انحراف معیار غلظت کلسیم در شیر رسیده در دو گروه «مکمل کلسیم» و «دارونما» به ترتیب 38±228 و 42±235 میلی‌گرم در لیتر بود (49/0=p). نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر فرضیه تأثیر مصرف مکمل کلسیم را در سه ماهه سوم بارداری بر غلظت کلسیم در شیر رسیده تأیید نکرد.
واژه‌های کلیدی: کلسیم، بارداری، شیر مادر، مکمل کلسیم
متن کامل [PDF 188 kb]   (2119 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1385/9/8 | انتشار: 1382/9/24


XML   English Abstract   Printجلد 5، شماره 4 - ( زمستان 1382 ) برگشت به فهرست نسخه ها