:: جلد 5، شماره 2 - ( تابستان 1382 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 83-87 برگشت به فهرست نسخه ها
غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص‌های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1
دکتر مریم رزاقی‌آذر، آرش رشیدی، حمیدرضا فلاحت‌پیشه، دکتر مانوهر گارگ، بهنوش محمدپور، اعظم غروی نوری، دکتر کاظم محمد، دکتر سید مسعود کیمیاگر
، arashrashidi@yahoo.com
چکیده:   (24098 مشاهده)
مقدمه: گزارش‌هایی از کاهش سطح رتینول سرم و افزایش همزمان رتینیل استر در نسج کبدی در مبتلایان به دیابت نوع یک منتشر شده است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که متابولیسم ویتامین A در دیابت نوع یک دچار اختلال می‌شود. تزریق انسولین به عنوان عامل مهمی در آزادسازی ذخایر کبدی ویتامین A شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین غلظت رتینول سرم، میزان اهمیت و درجه همبستگی آن با شاخص‌های کنترل متابولیک در گروهی از کودکان مبتلا به دیابت نوع یک است. مواد و روش‌ها: نمونه خون وریدی در حالت ناشتا از 24 کودک 6 تا 14 ساله با حداقل 5/1 سال سابقه ابتلا به دیابت گرفته شد. بیمارانی انتخاب شدند که سابقه ابتلا به بیماری‌های دیگر از جمله اختلال عملکرد تیروئید و عوارض مزمن دیابت مثل ضایعات چشمی، کلیوی، عصبی و غیره را نداشتند. سطح رتینول سرم، قند، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام، کلسترول HDL و تری‌گلیسرید سرم اندازه‌گیری شد. غلظت کلسترول LDL سرم با رابطه ریاضی محاسبه گردید. تعیین ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون توسط نرم‌افزار اکسل انجام پذیرفت. یافته‌ها: میانگین (± انحراف معیار) غلظت رتینول سرم در کودکان μ g/ml 068/0±375/0 (μ M 238/0± 313/1) بود. در 3 کودک، سطح سرمی رتینول مساوی یا کمتر از حد مرزی μ M 91/0 بود. ضرایب همبستگی پیرسون بین مقادیر رتینول سرم و شاخص‌های کنترل متابولیک دیابت شامل سطوح قند، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول تام، کلسترول HDL، کلسترول LDL و تری‌گلیسرید در حالت ناشتا به ترتیب برابر 27/0-، 08/0-، 60/0، 21/0، 29/0 و 02/0 به دست آمد که فقط در مورد کلسترول تام، در سطح اطمینان 95% از نظر آماری معنی‌دار بود (002/0p<). نتیجه‌گیری: غلظت رتینول سرم در کودکان مورد مطالعه در محدوده پایین طبیعی قرار داشت. همبستگی خطی معنی‌دار فقط بین سطح رتینول سرم و کلسترول تام به دست آمد. به نظر نمی‌رسد که به جز غلظت کلسترول تام بتوان از سایر شاخص‌های کنترل متابولیک برای پیشگویی وضعیت ویتامین A سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع یک استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: رتینول سرم، دیابت نوع یک، کنترل متابولیک
متن کامل [PDF 265 kb]   (3146 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1385/9/2 | انتشار: 1382/3/25


XML   English Abstract   Printجلد 5، شماره 2 - ( تابستان 1382 ) برگشت به فهرست نسخه ها