:: جلد 5، شماره 1 - ( بهار 1382 ) ::
جلد 5 شماره 1 صفحات 45-51 برگشت به فهرست نسخه ها
تغییرات کلسیم، ویتامین D و سایر شاخص‌های بیوشیمیایی خون در طی بارداری
الهه عینی، دکتر علی اصغر میرسعید قاضی، پروین میرمیران، دکتر محمدرضا میربلوکی، دکتر فریدون عزیزی
چکیده:   (25368 مشاهده)
مقدمه: :با توجه به نقش مهم کلسیم و ویتامین D در هموستاز کلسیم و استخوان‌سازی به ویژه در دوران بارداری، این مطالعه جهت تعیین غلظت فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم کلسیم در زنان باردار و مقایسه آن با زنان غیر حامله تهرانی انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی از 153 زن باردار مراجعه کننده به 5 مرکز مراقبت‌های دوران بارداری 101 زن باردار اعلام آمادگی کردند. 48 نفر از آنها تا انتهای مطالعه همکاری کردند و در هر سه ماهه بارداری بررسی شدند. 66 خانم غیر بارداربه صورت تصادفی از مطالعه قند و لیپید به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه گرداوری شد. عوامل بیوشیمیایی خون شامل کلسیم، فسفر، منیزیوم، آلکالن فسفاتاز، آلبومین، PTH، ویتامین D و استئوکلسین سرم اندازه‌گیری شد. برای مقایسه متغیرهای فوق بین سه ماهه‌های دوره بارداری از روش آنالیز واریانس برای اندازه‌گیری متعدد و برای مقایسه هر یک از سه ماهه‌های بارداری با گروه شاهد، ضمن تطبیق سنی از آزمون دانت استفاده شد. یافته‌ها: تغییرات معنی‌داری درغلظت سرمی آلبومین، استئوکلسین وآلکـالن فسفاتاز بین سه ماهه‌های بارداری (001/0p<) مشاهده گردید. این تفاوت در مقایسه با گروه شاهد نیز معنی‌دار بود. میانگین غلظت سرمی آلبومین، در سه ماهه اول و دوم و سوم بارداری وگروه شاهد به ترتیب 3/0±8/4 ،3/0±3/4، 4/0±4/4 و0/2±2/5 گرم در دسی‌لیتر و غلظت سرمی استئوکلسین به ترتیب 5/8±7/12، 7/6±1/8،0/5±6/5 و 4/9±3/15 نانوگرم در میلی‌لیتر و این میزان برای آلکالن فسفاتاز به ترتیب 38±115، 37±125، 61±174و 42±131 IU/L بود. در سه ماهه اول غلظت سرمی آلکالن فسفاتاز و 25 ـ هیدروکسی ویتامین D کاهش و آلبومین و پاراتیرویید هورمون و استئوکلسین افزایش نشان داد. در سه ماهه اول بارداری در 20 درصد از زنان 25 ـ هیدروکسی ویتامین D کمتر از nmol/L 10 و در 40 درصد از زنان 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از nmol/L 20 بود. نتیجه‌گیری: یافته‌ها مؤید تغییرات معنی‌دار در میزان آلبومین، PTH، و استئوکلسین و آلکالن فسفاتاز در زنان باردار در طول بارداری در مقایسه با زنان غیر بارداراست. ویتامین Dدرسه ماهه اول بارداری کاهش نشان می‌دهد. 20 درصد از زنان کمبود ویتامین D دارند.
واژه‌های کلیدی: متابولیسم کلسیم، حاملگی، ویتامین D، استئوکلسین، استخوان، هورمون پاراتیروئید
متن کامل [PDF 318 kb]   (4963 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1385/9/2 | انتشار: 1381/12/24


XML   English Abstract   Printجلد 5، شماره 1 - ( بهار 1382 ) برگشت به فهرست نسخه ها