:: جلد 13، شماره 6 - ( 12-1390 ) ::
جلد 13 شماره 6 صفحات 569-576 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه‌ی هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، پروفایل لیپیدی، عملکرد قلبی - تنفسی و ارتباط آن‌ها با سطح لپتین در مردان جوان چاق و لاغر غیر فعال
حسن متین همایی، فتاح مرادی، محمدعلی آذربایجانی، مقصود پیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، moradi_fatah@yahoo.com
چکیده:   (15845 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی هورمون رشد، شاخص مقاومت انسولینی، پروفایل لیپیدی، عملکرد قلبی ـ تنفسی و ارتباط آن‌ها با سطح لپتین در مردان جوان چاق و لاغر غیر فعال بود. مواد و روش‌ها: 38 مرد جوان چاق و لاغر مورد پژوهش قرار گرفتند. پس از 12 ساعت ناشتایی (در ساعت 8 صبح)، نمونه‌های خون جمع‌آوری گردید. بیشینه اکسیژن مصرفی (به عنوان شاخص عملکرد قلبی ـ تنفسی) آزمودنی‌ها نیز مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: آزمودنی‌های چاق نسبت به لاغر، از سطح لپتین، انسولین و HOMA-IR (شاخص مقاومت انسولینی) بالاتری برخوردار بودند، در حالی‌که سطح هورمون رشد و بیشینه اکسیژن مصرفی در آن‌ها پایین‌تر بود. غلظت لپتین سرم رابطه‌ی مستقیم با وزن کل، درصد چربی بدن، نمایه‌ی توده‌ی بدن، انسولین و شاخص مقاومت انسولینی، و نیز رابطه‌ی معکوس با سطح هورمون رشد و بیشینه اکسیژن مصرفی را نشان داد. رابطه‌ی معنی‌داری بین غلظت لپتین سرم و مقادیر فشار خون سیستولی و دیاستولی، گلوکز ناشتا و پروفایل لیپیدی مشاهده نگردید. از آزمون تی مستقل برای مقایسه‌ی میانگین داده‌های گروه‌های چاق و لاغر، و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه‌ها استفاده گردید. سطح معنی‌داری 01/0>P در نظر گرفته شد. نتیجه‌گیری: مردان جوان چاق و لاغر غیر فعال از سطح لپتین، هورمون رشد، انسولین، شاخص مقاومت انسولینی، عملکرد قلبی ـ تنفسی و درصد چربی بدنی متفاوتی برخوردار بودند، و به نظر می‌رسد درصد چربی بدن، انسولین و هورمون رشد فاکتورهای مهم‌تری در تعیین سطح لپتین هستند.
واژه‌های کلیدی: لپتین، چاق، لاغر، شاخص مقاومت انسولینی، هورمون رشد، VO2max
متن کامل [PDF 293 kb]   (3849 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
دریافت: 1390/4/6 | پذیرش: 1390/6/29 | انتشار: 1390/12/25


XML   English Abstract   Printجلد 13، شماره 6 - ( 12-1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها