[صفحه اصلی ]      
مجله ی غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران، دو ماهنامه  پژوهشی مرکز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، awt-yekta Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: آرشيو :: جستجو :: اشتراك :: ارسال مقالات :: برقراري ارتباط ::
:: جلد 5, شماره 1 - ( بهار 1382 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 5 شماره 1 صفحات 45-51
XML تغییرات کلسیم، ویتامین D و سایر شاخص‌های بیوشیمیایی خون در طی بارداری Print

[English Abstract]
نویسندگان: الهه عينی*، دکتر علی اصغر ميرسعيد قاضی، پروين ميرميران، دکتر محمدرضا ميربلوکی ، دکتر فريدون عزيزی1
1- تهران، اوين، بيمارستان طالقانی، طبقه دوم، مرکز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، فريدون عزيزی
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: غدد درون‌ریز
چکيده مقاله:
مقدمه: :با توجه به نقش مهم کلسیم و ویتامین D در هموستاز کلسیم و استخوان‌سازی به ویژه در دوران بارداری، این مطالعه جهت تعیین غلظت فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم کلسیم در زنان باردار و مقایسه آن با زنان غیر حامله تهرانی انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی از 153 زن باردار مراجعه کننده به 5 مرکز مراقبت‌های دوران بارداری 101 زن باردار اعلام آمادگی کردند. 48 نفر از آنها تا انتهای مطالعه همکاری کردند و در هر سه ماهه بارداری بررسی شدند. 66 خانم غیر بارداربه صورت تصادفی از مطالعه قند و لیپید به عنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند. اطلاعات دموگرافیک توسط پرسشنامه گرداوری شد. عوامل بیوشیمیایی خون شامل کلسیم، فسفر، منیزیوم، آلکالن فسفاتاز، آلبومین، PTH، ویتامین D و استئوکلسین سرم اندازه‌گیری شد. برای مقایسه متغیرهای فوق بین سه ماهه‌های دوره بارداری از روش آنالیز واریانس برای اندازه‌گیری متعدد و برای مقایسه هر یک از سه ماهه‌های بارداری با گروه شاهد، ضمن تطبیق سنی از آزمون دانت استفاده شد. یافته‌ها: تغییرات معنی‌داری درغلظت سرمی آلبومین، استئوکلسین وآلکـالن فسفاتاز بین سه ماهه‌های بارداری (001/0p<) مشاهده گردید. این تفاوت در مقایسه با گروه شاهد نیز معنی‌دار بود. میانگین غلظت سرمی آلبومین، در سه ماهه اول و دوم و سوم بارداری وگروه شاهد به ترتیب 3/0±8/4 ،3/0±3/4، 4/0±4/4 و0/2±2/5 گرم در دسی‌لیتر و غلظت سرمی استئوکلسین به ترتیب 5/8±7/12، 7/6±1/8،0/5±6/5 و 4/9±3/15 نانوگرم در میلی‌لیتر و این میزان برای آلکالن فسفاتاز به ترتیب 38±115، 37±125، 61±174و 42±131 IU/L بود. در سه ماهه اول غلظت سرمی آلکالن فسفاتاز و 25 ـ هیدروکسی ویتامین D کاهش و آلبومین و پاراتیرویید هورمون و استئوکلسین افزایش نشان داد. در سه ماهه اول بارداری در 20 درصد از زنان 25 ـ هیدروکسی ویتامین D کمتر از nmol/L 10 و در 40 درصد از زنان 25 هیدروکسی ویتامین D کمتر از nmol/L 20 بود. نتیجه‌گیری: یافته‌ها مؤید تغییرات معنی‌دار در میزان آلبومین، PTH، و استئوکلسین و آلکالن فسفاتاز در زنان باردار در طول بارداری در مقایسه با زنان غیر بارداراست. ویتامین Dدرسه ماهه اول بارداری کاهش نشان می‌دهد. 20 درصد از زنان کمبود ویتامین D دارند.
واژه‌های کلیدیمتابولیسم کلسیم، حاملگی، ویتامین D، استئوکلسین، استخوان، هورمون پاراتیروئید،
متن كامل [PDF 318 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Ainy E, Mirsaeed Ghazi A, Mirmiran P, Mirbolooki M, Azizi F. Changes in calcium, vitamin D, and other biochemical factors during pregnancy. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2003; 5 (1) :45-51
URL http://ijem.sbmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6-119&slc_lang=fa&sid=1
الهه عينی ، دکتر علی اصغر ميرسعيد قاضی ، پروين ميرميران ، دکتر محمدرضا ميربلوکی ، دکتر فريدون عزيزی . تغییرات کلسیم، ویتامین D و سایر شاخص‌های بیوشیمیایی خون در طی بارداری. مجله‌ي غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران. 1382; 5 (1) :45-51
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات جلد 5, شماره 1 - ( بهار 1382 )
مجله ی غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران، دو ماهنامه  پژوهشی مرکز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.051 seconds with 667 queries by AWT YEKTAWEB 2590